Πληροφορίες για το παιχνίδι

4 / 5 (780 ψήφοι)
Χειρισμός
Paint Mode
Κίνηση
Ενέργεια
Αλλαγή κάμερας
EήQήFήGήR
Επιλογές
Test Drive Mode
ή
Επιτάχυνση
C
Αλλαγή κάμερας
F
Άζωτο
Πλήκτρο κενού διαστήματος
Χρήση σφυριού

Car Painting Simulator Walkthrough

Δεν βρέθηκε κανένα βίντεο.