Πληροφορίες για το παιχνίδι

4.5 / 5 (12616 ψήφοι)
Χειρισμός
ή
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα WASD, Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους
Πλήκτρο κενού διαστήματος
Χειρόφρενο
C
Αλλαγή κάμερας
Πλήκτρο Shift
Προώθηση
R
Επανεκκίνηση
G
Ενέργεια
F
Είσοδος/Έξοδος
Page UpandPage Down
Αλλαγή ταχύτητας
Πλήκτρο Tab
Παύση

City Driver Walkthrough

Δεν βρέθηκε κανένα βίντεο.