Πληροφορίες για το παιχνίδι

4 / 5 (1251 ψήφοι)
Χειρισμός
R
Επανεκκίνηση
Player 1
Επιτάχυνση
Φρένο
Αριστερά
σωστά
P
Άζωτο
Player 2
W
Επιτάχυνση
S
Φρένο
A
Αριστερά
D
σωστά
T
Άζωτο

Fly Car Stunt 4 Walkthrough

Δεν βρέθηκε κανένα βίντεο.