Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα με αυτό το παιχνίδι που εμποδίζουν τη (σωστ΄ή) λειτουργία του. Εργαζόμαστε για αυτό το θέμα, ευχαριστούμε!